Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 A biol-chem-ang » 1 B mat-geo-ang » 1 CD » 2 A biol-chem-ang/mat » 2 B mat-geo-ang » 3 A biol-chem-ang/mat » 3 B mat-geo-ang » 4 a » 5 a » 6 a » 7 a » 8 a

Plany różnych dzienników

» Klasa 1a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » klasa 2a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » klasa 3a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 1 A biol-chem-ang - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Chemia
1 A biol-chem-ang - Then J. (09)
Informatyka
1 AB inf - Mączka R. (18)
Historia
1 A biol-chem-ang - Kozieł A. (09)
2 08:25-09:10 Język polski
1 A biol-chem-ang - Tałaj D. (09)
Geografia
1 A biol-chem-ang - Tkocz A. (09)
Matematyka
1 A biol-chem-ang - Hańderek-Kurcz B. (09)
Zajęcia z wychowawcą
1 A biol-chem-ang - Bieniek-Zacher S. (09)
3 09:20-10:05 Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Język polski
1 A biol-chem-ang - Tałaj D. (09)
Język polski
1 A biol-chem-ang - Tałaj D. (09)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Chemia
1 A biol-chem-ang - Then J. (09)
4 10:15-11:00 Matematyka
1 A biol-chem-ang - Hańderek-Kurcz B. (09)
Język polski
1 A biol-chem-ang - Tałaj D. (09)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Podstawy przedsiębiorczości
1 A biol-chem-ang - Kozieł A. (09)
Podstawy przedsiębiorczości
1 A biol-chem-ang - Kozieł A. (09)
5 11:20-12:05 Fizyka
1 A biol-chem-ang - Gut-Sulima A. (09)
Historia
1 A biol-chem-ang - Kozieł A. (09)
Język niemiecki
1 AB j.niem K - Pyka J. (09)
Język niemiecki
1 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
1 AB j.wł K - Matusiak M. (11)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 A biol-chem-ang - Błachut S. (09)
Biologia
1 A biol-chem-ang - Wróbel B. (09)
6 12:25-13:10 Język niemiecki
1 AB j.niem K - Pyka J. (09)
Język niemiecki
1 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
1 AB j.wł K - Matusiak M. (11)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Religia
1 A biol-chem-ang - Piętka R. (09)
Matematyka
1 A biol-chem-ang - Hańderek-Kurcz B. (09)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
7 13:20-14:05 Wdżwr
1 A biol-chem-ang - Przybylska-Pal J. (10)
Biologia
1 A biol-chem-ang - Wróbel B. (09)
Matematyka
1 A biol-chem-ang - Hańderek-Kurcz B. (09)
Wiedza o społeczeństwie
1 A biol-chem-ang - Kozieł A. (09)
Wiedza o kulturze
1 A biol-chem-ang - Bakalarska B. (09)
8 14:10-14:55 Religia
1 A biol-chem-ang - Piętka R. (09)
Wychowanie fizyczne
1 A biol-chem-ang - Błachut S. (sala m)
Wychowanie fizyczne
1 A biol-chem-ang - Błachut S. (sala m)
9 15:00-15:45 Informatyka
1 A inf - Mączka R. (18)
Wychowanie fizyczne
1 A biol-chem-ang - Błachut S. (sala m)
10 15:50-16:35

Klasa 1 B mat-geo-ang - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
Informatyka
1 AB inf - Mączka R. (18)
2 08:25-09:10 Matematyka
1 B mat-geo-ang - Błachut K. (16)
Matematyka
1 B mat-geo-ang - Błachut K. (16)
Podstawy przedsiębiorczości
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
Zajęcia z wychowawcą
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
3 09:20-10:05 Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Matematyka
1 B mat-geo-ang - Błachut K. (16)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 B mat-geo-ang - Błachut S. (16)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Matematyka
1 B mat-geo-ang - Błachut K. (16)
4 10:15-11:00 Fizyka
1 B mat-geo-ang - Gut-Sulima A. (16)
Chemia
1 B mat-geo-ang - Then J. (16)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Geografia
1 B mat-geo-ang - Tkocz A. (16)
Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
5 11:20-12:05 Historia
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
Religia
1 B mat-geo-ang - Piętka R. (16)
Język niemiecki
1 AB j.niem K - Pyka J. (09)
Język niemiecki
1 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
1 AB j.wł K - Matusiak M. (11)
Wiedza o społeczeństwie
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
6 12:25-13:10 Język niemiecki
1 AB j.niem K - Pyka J. (09)
Język niemiecki
1 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
1 AB j.wł K - Matusiak M. (11)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
Historia
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
Matematyka
1 B mat-geo-ang - Błachut K. (16)
Język angielski
1 AB j.ang K - Walczak M. (09)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (16)
7 13:20-14:05 Wdżwr
1 B mat-geo-ang - Przybylska-Pal J. (10)
Podstawy przedsiębiorczości
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
Wiedza o kulturze
1 B mat-geo-ang - Bakalarska B. (16)
Wychowanie fizyczne
1 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
8 14:10-14:55 Informatyka
1 B inf - Mączka R. (18)
Wychowanie fizyczne
1 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
Religia
1 B mat-geo-ang - Piętka R. (16)
Wychowanie fizyczne
1 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
9 15:00-15:45 Biologia
1 B mat-geo-ang - Wróbel B. (16)
10 15:50-16:35

Klasa 1 CD - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Wychowanie fizyczne
1 CD chłopcy - Błachut S. (sala d)
Wychowanie fizyczne
1 CD dziewczyny - Łoboz K. (sala m)
Język angielski
1 CD j.ang K - Walczak M. (10)
Język angielski
1 CD j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (02)
Biologia
1 C biol-chem-ang - Wróbel B. (13)
Matematyka
1 D mat-geo-ang - Błachut K. (02)
2 08:25-09:10 Matematyka
1 C biol-chem-ang - Hańderek-Kurcz B. (02)
Chemia
1 D mat-geo-ang - Then J. (10)
Informatyka
1 CD inf2 - Mączka R. (18)
Język angielski
1 CD j.ang K - Walczak M. (10)
Fizyka
1 CD - Gut-Sulima A. (10)
Zajęcia z wychowawcą
1 CD - Tałaj D. (10)
3 09:20-10:05 Chemia
1 C biol-chem-ang - Then J. (02)
Matematyka
1 D mat-geo-ang - Błachut K. (10)
Język angielski
1 CD j.ang K - Walczak M. (10)
Język angielski
1 CD j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (02)
Geografia
1 C biol-chem-ang - Tkocz A. (10)
Matematyka
1 D mat-geo-ang - Błachut K. (02)
Matematyka
1 C biol-chem-ang - Hańderek-Kurcz B. (10)
Geografia
1 D mat-geo-ang - Tkocz A. (02)
Język polski
1 CD - Tałaj D. (10)
4 10:15-11:00 Język polski
1 CD - Tałaj D. (10)
Informatyka
1 CD inf1 - Mączka R. (18)
Język angielski
1 CD j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (02)
Historia
1 CD - Kozieł A. (10)
Plastyka
1 CD - Bakalarska B. (10)
Matematyka
1 C biol-chem-ang - Hańderek-Kurcz B. (10)
Geografia
1 D mat-geo-ang - Tkocz A. (02)
5 11:20-12:05 Język polski
1 CD - Tałaj D. (10)
Wiedza o społeczeństwie
1 CD - Chudy P. (10)
Język polski
1 CD - Tałaj D. (10)
Język angielski
1 CD j.ang K - Walczak M. (10)
Język angielski
1 CD j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (02)
Język niemiecki
1 CD j.niem P - Giczala-Naróg A. (02)
Język włoski
1 CD j.wł K - Matusiak M. (10)
6 12:25-13:10 Edukacja dla bezpieczeństwa
1 CD - Błachut S. (10)
Historia
1 CD - Kozieł A. (10)
Język niemiecki
1 CD j.niem P - Giczala-Naróg A. (02)
Język włoski
1 CD j.wł K - Matusiak M. (10)
Wychowanie fizyczne
1 CD chłopcy - Błachut S. (sala m)
Wychowanie fizyczne
1 CD dziewczyny - Łoboz K. (sala d)
Chemia
1 C biol-chem-ang - Then J. (02)
Biologia
1 D mat-geo-ang - Wróbel B. (10)
7 13:20-14:05 Wdżwr
1 CD - Przybylska-Pal J. (10)
Religia
1 CD - Piętka R. (10)
Religia
1 CD - Piętka R. (10)
Wychowanie fizyczne
1 CD chłopcy - Błachut S. (sala m)
Wychowanie fizyczne
1 CD dziewczyny - Łoboz K. (sala d)
8 14:10-14:55 Biologia
1 C biol-chem-ang - Wróbel B. (10)
Matematyka
1 D mat-geo-ang - Błachut K. (02)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 2 A biol-chem-ang/mat - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język niemiecki
2 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (15)
Język włoski
2 AB j.wł K - Matusiak M. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (14)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (14)
Język niemiecki
2 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (15)
Język włoski
2 AB j.wł P - Matusiak M. (14)
2 08:25-09:10 Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (14)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (14)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (14)
Zajęcia z wychowawcą
2 A biol-chem-ang/mat - Błachut K. (14)
3 09:20-10:05 Wychowanie fizyczne
2 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala m)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (14)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (14)
Historia i Społeczeństwo
2 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (14)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (14)
4 10:15-11:00 Historia i Społeczeństwo
2 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (14)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (14)
Religia
2 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (14)
Matematyka
2 A mat PP - Hańderek-Kurcz B. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (14)
5 11:20-12:05 Matematyka
2 A mat PP - Hańderek-Kurcz B. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Matematyka
2 A mat PP - Hańderek-Kurcz B. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Język angielski
2 A j.ang PP - Walczak M. (18)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Matematyka
2 A mat PP - Hańderek-Kurcz B. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Język angielski
2 A j.ang PP - Walczak M. (11)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
6 12:25-13:10 Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
Wychowanie fizyczne
2 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
Religia
2 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
7 13:20-14:05 Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
Wychowanie fizyczne
2 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
Historia i Społeczeństwo
2 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (14)
Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
8 14:10-14:55 Język włoski
2 AB j.wł P - Matusiak M. (14)
Język angielski
2 A j.ang PP - Walczak M. (11)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język włoski
2 AB j.wł K - Matusiak M. (14)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
9 15:00-15:45 Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
10 15:50-16:35

Klasa 2 B mat-geo-ang - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język niemiecki
2 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (15)
Język włoski
2 AB j.wł K - Matusiak M. (14)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Język niemiecki
2 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (15)
Język włoski
2 AB j.wł P - Matusiak M. (14)
2 08:25-09:10 Historia i Społeczeństwo
2 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
Zajęcia z wychowawcą
2 B mat-geo-ang - Giczala-Naróg A. (15)
3 09:20-10:05 Wychowanie fizyczne
2 B mat-geo-ang - Błachut S. (sala d)
Historia i Społeczeństwo
2 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Historia i Społeczeństwo
2 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
4 10:15-11:00 Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Religia
2 B mat-geo-ang - Piętka R. (15)
Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (15)
5 11:20-12:05 Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
6 12:25-13:10 Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (15)
Wychowanie fizyczne
2 B mat-geo-ang - Błachut S. (sala m)
Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (15)
Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
7 13:20-14:05 Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (15)
Wychowanie fizyczne
2 B mat-geo-ang - Błachut S. (sala m)
Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (15)
Religia
2 B mat-geo-ang - Piętka R. (15)
Matematyka
2 AB mat PR - Błachut K. (15)
8 14:10-14:55 Język włoski
2 AB j.wł P - Matusiak M. (14)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język włoski
2 AB j.wł K - Matusiak M. (14)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
9 15:00-15:45 Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język angielski
2 AB j.ang K - Chorąży A. (14)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
10 15:50-16:35

Klasa 3 A biol-chem-ang/mat - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Biologia
3 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
Chemia
3 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (17)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
2 08:25-09:10 Język niemiecki
3 AB j.niem KP - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (17)
Język włoski
3 AB j.wł - Matusiak M. (19)
Język polski
3 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Zajęcia z wychowawcą
3 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
3 09:20-10:05 Chemia
3 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (17)
Język polski
3 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Język angielski
3 A j.ang PP - Walczak M. (11)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
Chemia
3 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (17)
Język polski
3 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
4 10:15-11:00 Chemia
3 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (17)
Język polski
3 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Język niemiecki
3 AB j.niem KP - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (17)
Język włoski
3 AB j.wł - Matusiak M. (19)
Chemia
3 A biol-chem-ang/mat - Milcz A. (17)
Język angielski
3 A j.ang PP - Walczak M. (11)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
5 11:20-12:05 Język polski
3 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Biologia
3 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
Religia
3 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (17)
Religia
3 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (17)
Matematyka
3 A mat PP - Błachut K. (19)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
6 12:25-13:10 Język angielski
3 A j.ang PP - Walczak M. (18)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
Biologia
3 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
Wychowanie fizyczne
3 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
Wychowanie fizyczne
3 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
7 13:20-14:05 Matematyka
3 A mat PP - Błachut K. (19)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Matematyka
3 A mat PP - Błachut K. (19)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Wychowanie fizyczne
3 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
Biologia
3 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
8 14:10-14:55 Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Historia i Społeczeństwo
3 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (17)
Biologia
3 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 3 B mat-geo-ang - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Wychowanie fizyczne
3 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Geografia
3 B mat-geo-ang - Kowalik R. (19)
2 08:25-09:10 Język niemiecki
3 AB j.niem KP - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (17)
Język włoski
3 AB j.wł - Matusiak M. (19)
Wychowanie fizyczne
3 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Zajęcia z wychowawcą
3 B mat-geo-ang - Kowalik R. (19)
3 09:20-10:05 Język polski
3 B mat-geo-ang - Kastelik J. (19)
Religia
3 B mat-geo-ang - Piętka R. (19)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
Religia
3 B mat-geo-ang - Piętka R. (19)
Geografia
3 B mat-geo-ang - Kowalik R. (19)
4 10:15-11:00 Geografia
3 B mat-geo-ang - Kowalik R. (19)
Historia i Społeczeństwo
3 B mat-geo-ang - Kozieł A. (19)
Język niemiecki
3 AB j.niem KP - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (17)
Język włoski
3 AB j.wł - Matusiak M. (19)
Język polski
3 B mat-geo-ang - Kastelik J. (19)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
5 11:20-12:05 Geografia
3 B mat-geo-ang - Kowalik R. (19)
Język polski
3 B mat-geo-ang - Kastelik J. (19)
Geografia
3 B mat-geo-ang - Kowalik R. (19)
Język polski
3 B mat-geo-ang - Kastelik J. (19)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
6 12:25-13:10 Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
Język polski
3 B mat-geo-ang - Kastelik J. (19)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
7 13:20-14:05 Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (19)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Chorąży A. (17)
8 14:10-14:55 Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Matematyka
3 AB mat PR - Nikiel L. (17)
Wychowanie fizyczne
3 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 4 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język polski
4 a - Dzida A. (03)
Język niemiecki
4 a j.niem - Pyka J. (03)
Matematyka
4 a - Warchoł A. (03)
Przyroda
4 a - Gruzło M. (03)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
4 a - Trojak A. (03)
Język polski
4 a - Dzida A. (03)
Zajęcia z wychowawcą
4 a - Trojak A. (03)
Język polski
4 a - Dzida A. (03)
Język angielski
4 a j.niem - Walczak M. (03)
Język włoski
4 a j.wł - Matusiak M. (04)
3 09:20-10:05 Religia
4 a - Tomczyk J. (03)
Przyroda
4 a - Gruzło M. (03)
Język polski
4 a - Dzida A. (03)
Muzyka
4 a - Wiatrowski T. (03)
Język polski
4 a - Dzida A. (03)
4 10:15-11:00 Język angielski
4 a j.niem - Walczak M. (03)
Język włoski
4 a j.wł - Matusiak M. (04)
Wychowanie fizyczne
4 a - Trojak A. (sala d)
Matematyka
4 a - Warchoł A. (03)
Technika
4 a - Wiatrowski T. (03)
Wychowanie fizyczne
4 a - Trojak A. (sala d)
5 11:20-12:05 Język niemiecki
4 a j.niem - Pyka J. (04)
Język angielski
4 a j.wł - Walczak M. (03)
Wychowanie fizyczne
4 a - Trojak A. (sala d)
Religia
4 a - Tomczyk J. (03)
Historia
4 a - Chudy P. (03)
Wychowanie fizyczne
4 a - Trojak A. (sala d)
6 12:25-13:10 Wdżwr
4 a - Przybylska-Pal J. (03)
Matematyka
4 a - Warchoł A. (03)
Informatyka
4 a j.niem - Warchoł A. (18)
Język angielski
4 a j.wł - Walczak M. (03)
Plastyka
4 a - Bakalarska B. (03)
Matematyka
4 a - Warchoł A. (03)
7 13:20-14:05 Język angielski
4 a j.wł - Walczak M. (03)
Język angielski
4 a j.niem - Walczak M. (03)
Informatyka
4 a j.wł - Warchoł A. (18)
8 14:10-14:55
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 5 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Geografia
5 a - Tkocz A. (01)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
5 a - Chorąży A. (01)
Biologia
5 a - Gruzło M. (01)
Zajęcia z wychowawcą
5 a - Chorąży A. (01)
Matematyka
5 a - Warchoł A. (01)
Informatyka
5 a j.ang 1 - Warchoł A. (18)
Język angielski
5 a j.ang 2 - Chorąży A. (01)
3 09:20-10:05 Technika
5 a - Wiatrowski T. (01)
Język niemiecki
5 a j.ang 1 - Giczala-Naróg A. (04)
Język angielski
5 a j.ang 2 - Chorąży A. (01)
Matematyka
5 a - Warchoł A. (01)
Język angielski
5 a j.ang 1 - Chorąży A. (01)
Język niemiecki
5 a j.ang 2 - Giczala-Naróg A. (04)
Język angielski
5 a j.ang 1 - Chorąży A. (01)
Informatyka
5 a j.ang 2 - Warchoł A. (18)
4 10:15-11:00 Muzyka
5 a - Wiatrowski T. (01)
Język angielski
5 a j.ang 1 - Chorąży A. (01)
Język niemiecki
5 a j.ang 2 - Giczala-Naróg A. (04)
Wychowanie fizyczne
5 a wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
5 a wf dz - Łoboz K. (sala m)
Język niemiecki
5 a j.ang 1 - Giczala-Naróg A. (04)
Język angielski
5 a j.ang 2 - Chorąży A. (01)
Matematyka
5 a - Warchoł A. (01)
5 11:20-12:05 Język polski
5 a - Dzida A. (01)
Plastyka
5 a - Bakalarska B. (01)
Wychowanie fizyczne
5 a wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
5 a wf dz - Łoboz K. (sala m)
Język polski
5 a - Dzida A. (01)
Religia
5 a - Tomczyk J. (01)
6 12:25-13:10 Wychowanie fizyczne
5 a wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
5 a wf dz - Łoboz K. (sala d)
Historia
5 a - Chudy P. (01)
Religia
5 a - Tomczyk J. (01)
Język polski
5 a - Dzida A. (01)
Język polski
5 a - Dzida A. (01)
7 13:20-14:05 Wychowanie fizyczne
5 a wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
5 a wf dz - Łoboz K. (sala d)
Matematyka
5 a - Warchoł A. (01)
Język polski
5 a - Dzida A. (01)
Historia
5 a - Chudy P. (01)
8 14:10-14:55
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 6 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język angielski
6 a j.ang 1 - Walczak M. (05)
Matematyka
6 a - Błachut K. (05)
Język angielski
6 a j.ang 1 - Walczak M. (05)
Wychowanie fizyczne
6 a wf chł - Błachut S. (sala d)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
6 a - Błachut S. (05)
Język angielski
6 a j.ang 2 - Walczak M. (05)
Zajęcia z wychowawcą
6 a - Błachut S. (05)
Matematyka
6 a - Błachut K. (05)
Wychowanie fizyczne
6 a wf chł - Błachut S. (sala d)
3 09:20-10:05 Język niemiecki
6 a j.niem 1 - Giczala-Naróg A. (05)
Język niemiecki
6 a j.niem 2 - Pyka J. (04)
Technika
6 a - Wiatrowski T. (05)
Język niemiecki
6 a j.niem 1 - Giczala-Naróg A. (05)
Język niemiecki
6 a j.niem 2 - Pyka J. (04)
Język polski
6 a - Dzida A. (05)
Geografia
6 a - Tkocz A. (05)
4 10:15-11:00 Matematyka
6 a - Błachut K. (05)
Muzyka
6 a - Wiatrowski T. (05)
Język polski
6 a - Dzida A. (05)
Informatyka
6 a j.ang 1 - Warchoł A. (18)
Język angielski
6 a j.ang 2 - Walczak M. (05)
Historia
6 a - Chudy P. (05)
5 11:20-12:05 Religia
6 a - Tomczyk J. (05)
Język angielski
6 a j.ang 1 - Walczak M. (05)
Informatyka
6 a j.ang 2 - Warchoł A. (18)
Historia
6 a - Chudy P. (05)
Religia
6 a - Tomczyk J. (05)
Język polski
6 a - Dzida A. (05)
6 12:25-13:10 Język polski
6 a - Dzida A. (05)
Matematyka
6 a - Błachut K. (05)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Błachut S. (sala m)
Biologia
6 a - Gruzło M. (05)
7 13:20-14:05 Język polski
6 a - Dzida A. (05)
Plastyka
6 a - Bakalarska B. (05)
Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Błachut S. (sala m)
Język angielski
6 a j.ang 2 - Walczak M. (05)
8 14:10-14:55 Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Błachut S. (sala d)
Wychowanie fizyczne
6 a wf chł - Błachut S. (sala d)
9 15:00-15:45 Wychowanie fizyczne
6 a wf dz - Błachut S. (sala d)
Wychowanie fizyczne
6 a wf chł - Błachut S. (sala d)
10 15:50-16:35

Klasa 7 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Biologia
7 a - Gruzło M. (13)
Geografia
7 a - Tkocz A. (13)
Matematyka
7 a - Hańderek-Kurcz B. (13)
Geografia
7 a - Tkocz A. (13)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
7 a - Gut-Sulima A. (13)
Chemia
7 a - Then J. (13)
Zajęcia z wychowawcą
7 a - Gut-Sulima A. (13)
Religia
7 a - Domszy D. (13)
Chemia
7 a - Then J. (13)
3 09:20-10:05 Matematyka
7 a - Hańderek-Kurcz B. (13)
Język polski
7 a - Dzida A. (13)
Informatyka
7 a j.niem - Mączka R. (18)
Język angielski
7 a j.wł - Gucwa K. (13)
Fizyka
7 a - Gut-Sulima A. (13)
Język niemiecki
7 a j.niem - Giczala-Naróg A. (11)
Język angielski
7 a j.wł - Gucwa K. (13)
4 10:15-11:00 Wychowanie fizyczne
7 a wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
7 a wf dz - Łoboz K. (sala d)
Historia
7 a - Chudy P. (13)
Język angielski
7 a j.niem - Gucwa K. (13)
Informatyka
7 a j.wł - Mączka R. (18)
Wychowanie fizyczne
7 a wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
7 a wf dz - Łoboz K. (sala m)
Język angielski
7 a j.niem - Gucwa K. (13)
Język włoski
7 a j.wł - Matusiak M. (18)
5 11:20-12:05 Wychowanie fizyczne
7 a wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
7 a wf dz - Łoboz K. (sala d)
Religia
7 a - Domszy D. (13)
Język polski
7 a - Dzida A. (13)
Wychowanie fizyczne
7 a wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
7 a wf dz - Łoboz K. (sala m)
Matematyka
7 a - Hańderek-Kurcz B. (13)
6 12:25-13:10 Fizyka
7 a - Gut-Sulima A. (13)
Muzyka
7 a - Wiatrowski T. (13)
Matematyka
7 a - Hańderek-Kurcz B. (13)
Biologia
7 a - Gruzło M. (13)
Historia
7 a - Chudy P. (13)
7 13:20-14:05 Język angielski
7 a j.niem - Gucwa K. (13)
Język włoski
7 a j.wł - Matusiak M. (11)
Matematyka
7 a - Hańderek-Kurcz B. (13)
Plastyka
7 a - Bakalarska B. (13)
Język polski
7 a - Dzida A. (13)
Język polski
7 a - Dzida A. (13)
8 14:10-14:55 Język niemiecki
7 a j.niem - Giczala-Naróg A. (11)
Język angielski
7 a j.wł - Gucwa K. (13)
Język polski
7 a - Dzida A. (13)
9 15:00-15:45 Doradztwo zawodowe
7 a - Przybylska-Pal J. (13)
10 15:50-16:35

Klasa 8 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Matematyka
8 a - Hańderek-Kurcz B. (12)
Chemia
8 a - Then J. (12)
Język angielski
8 a j.niem - Chorąży A. (12)
Biologia
8 a - Gruzło M. (12)
Chemia
8 a - Then J. (12)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
8 a - Gruzło M. (12)
Wychowanie fizyczne
8 a wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
8 a wf dz - Duława D. (sala d)
Zajęcia z wychowawcą
8 a - Gruzło M. (12)
Wychowanie fizyczne
8 a wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
8 a wf dz - Duława D. (sala m)
Matematyka
8 a - Hańderek-Kurcz B. (12)
3 09:20-10:05 Język angielski
8 a j.niem - Chorąży A. (12)
Język włoski
8 a j.wł - Matusiak M. (11)
Wychowanie fizyczne
8 a wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
8 a wf dz - Duława D. (sala d)
Fizyka
8 a - Gut-Sulima A. (12)
Wychowanie fizyczne
8 a wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
8 a wf dz - Duława D. (sala m)
Historia
8 a - Chudy P. (12)
4 10:15-11:00 Język niemiecki
8 a j.niem - Giczala-Naróg A. (11)
Język angielski
8 a j.wł - Chorąży A. (12)
Matematyka
8 a - Hańderek-Kurcz B. (12)
Geografia
8 a - Tkocz A. (12)
Fizyka
8 a - Gut-Sulima A. (12)
Język polski
8 a - Tałaj D. (12)
5 11:20-12:05 Wiedza o społeczeństwie
8 a - Chudy P. (12)
Język polski
8 a - Tałaj D. (12)
Matematyka
8 a - Hańderek-Kurcz B. (12)
Język niemiecki
8 a j.niem - Giczala-Naróg A. (11)
Język angielski
8 a j.wł - Chorąży A. (12)
Język polski
8 a - Tałaj D. (12)
6 12:25-13:10 Język polski
8 a - Tałaj D. (12)
Język angielski
8 a j.niem - Chorąży A. (12)
Informatyka
8 a j.wł - Mączka R. (18)
Język polski
8 a - Tałaj D. (12)
Wiedza o społeczeństwie
8 a - Chudy P. (12)
Język angielski
8 a j.niem - Chorąży A. (12)
Język włoski
8 a j.wł - Matusiak M. (11)
7 13:20-14:05 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 a - Błachut S. (12)
Informatyka
8 a j.niem - Mączka R. (18)
Język angielski
8 a j.wł - Chorąży A. (12)
Historia
8 a - Chudy P. (12)
Religia
8 a - Tomczyk J. (12)
8 14:10-14:55 Doradztwo zawodowe
8 a - Przybylska-Pal J. (12)
Religia
8 a - Tomczyk J. (12)
Język angielski
8 a j.wł - Chorąży A. (12)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Dziennik Klasa 1a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:25-09:10
Wychowanie fizyczne
Legutko I. (sala d)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
10:15-11:00
Religia
Tomczyk J. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
08:25-09:10
Wychowanie fizyczne
Legutko I. (sala m)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
12:25-13:10
Język angielski
Gach A. (06)
1 a j.ang 1
08:25-09:10
Religia
Tomczyk J. (sala m)
09:20-10:05
Edukacja informatyczna
Legutko I. (18)
1 a j.ang 1
09:20-10:05
Język angielski
Gach A. (06)
1 a j.ang 2
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
13:20-14:05
Edukacja informatyczna
Legutko I. (18)
1 a j.ang 2
08:25-09:10
Wychowanie fizyczne
Legutko I. (sala d)
09:20-10:05
Język angielski
Gach A. (06)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Legutko I. (06)

Dziennik klasa 2a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
10:15-11:00
Religia
Bryła J. (07)
11:20-12:05
Wychowanie fizyczne
Rączka A. (sala m)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
09:20-10:05
Wychowanie fizyczne
Rączka A. (sala m)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
08:25-09:10
Religia
Bryła J. (07)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
11:20-12:05
Edukacja informatyczna
Rączka A. (18)
2 a j.ang 1
11:20-12:05
Język angielski
Gach A. (07)
2 a j.ang 2
12:25-13:10
Edukacja informatyczna
Rączka A. (18)
2 a j.ang 2
12:25-13:10
Język angielski
Gach A. (07)
2 a j.ang 1
08:25-09:10
Język angielski
Gach A. (07)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (07)
11:20-12:05
Wychowanie fizyczne
Rączka A. (sala m)

Dziennik klasa 3a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
10:15-11:00
Edukacja informatyczna
Bakalarska B. (18)
3 a j.ang 1
10:15-11:00
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)
3 a j.ang 2
11:20-12:05
Edukacja informatyczna
Bakalarska B. (08)
3 a j.ang 2
11:20-12:05
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)
3 a j.ang 1
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
09:20-10:05
Religia
Bryła J. (08)
10:15-11:00
Wychowanie fizyczne
Bakalarska B. (sala m)
11:20-12:05
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
09:20-10:05
Wychowanie fizyczne
Bakalarska B. (sala m)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
12:20-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
08:25-09:10
Edukacja muzyczna
Wiatrowski T. (08)
09:20-10:05
Religia
Bryła J. (08)
10:15-11:00
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
09:20-10:05
Wychowanie fizyczne
Bakalarska B. (08)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)