Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 A biol-chem-ang/mat » 1 B mat-geo-ang » 2 A biol-chem-ang/mat » 2 B mat-geo-ang » 3 a » 3 A biol-chem » 3 b » 3 B mat-geo » 3 c » 3 d » 4 SP » 5 SP » 7 SP » 8 SP

Plany różnych dzienników

» 1 SP » 2 SP

Klasa 1 A biol-chem-ang/mat - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język włoski
1 AB j.wł P - Stejskal S. (15)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Język niemiecki
1 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (14)
Język włoski
1 AB j.wł K - Stejskal S. (15)
Język włoski
1 AB j.wł P - Stejskal S. (15)
2 08:25-09:10 Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Matematyka
1 A mat PP - Błachut K. (15)
Informatyka
1 AB inf - Mączka R. (18)
Podstawy przedsiębiorczości
1 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (14)
Zajęcia z wychowawcą
1 A biol-chem-ang/mat - Błachut K. (14)
3 09:20-10:05 Geografia
1 A biol-chem-ang/mat - Tkocz A. (14)
Religia
1 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (14)
Wychowanie fizyczne
1 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
Religia
1 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (14)
Język polski
1 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
4 10:15-11:00 Podstawy przedsiębiorczości
1 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (14)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 A biol-chem-ang/mat - Błachut S. (14)
Fizyka
1 A biol-chem-ang/mat - Gut-Sulima A. (14)
Historia
1 A biol-chem-ang/mat - Ostafin A. (14)
Biologia
1 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (14)
5 11:20-12:05 Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język angielski
1 A j.ang PP - Garbiak-Wójcicka J. (11)
Biologia
1 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (14)
Wiedza o społeczeństwie
1 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (14)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Matematyka
1 A mat PP - Błachut K. (15)
Wychowanie fizyczne
1 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
6 12:25-13:10 Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język angielski
1 A j.ang PP - Garbiak-Wójcicka J. (11)
Chemia
1 A biol-chem-ang/mat - Then J. (14)
Język polski
1 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
Chemia
1 A biol-chem-ang/mat - Then J. (14)
Wychowanie fizyczne
1 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala d)
7 13:20-14:05 Język polski
1 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Matematyka
1 A mat PP - Błachut K. (15)
Język polski
1 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (14)
Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język angielski
1 A j.ang PP - Garbiak-Wójcicka J. (11)
Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język angielski
1 A j.ang PP - Garbiak-Wójcicka J. (11)
8 14:10-14:55 Język niemiecki
1 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (14)
Język włoski
1 AB j.wł K - Stejskal S. (15)
Historia
1 A biol-chem-ang/mat - Ostafin A. (14)
Wiedza o kulturze
1 A biol-chem-ang/mat - Bakalarska B. (14)
Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
9 15:00-15:45 Informatyka
1 A inf - Mączka R. (18)
Wdżwr
1 A biol-chem-ang/mat - Przybylska-Pal J. (14)
10 15:50-16:35

Klasa 1 B mat-geo-ang - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język włoski
1 AB j.wł P - Stejskal S. (15)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Język niemiecki
1 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (14)
Język włoski
1 AB j.wł K - Stejskal S. (15)
Język włoski
1 AB j.wł P - Stejskal S. (15)
2 08:25-09:10 Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Informatyka
1 AB inf - Mączka R. (18)
Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Zajęcia z wychowawcą
1 B mat-geo-ang - Giczala-Naróg A. (15)
3 09:20-10:05 Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Wychowanie fizyczne
1 B mat-geo-ang - Błachut S. (sala m)
Język polski
1 B mat-geo-ang - Kastelik J. (15)
Biologia
1 B mat-geo-ang - Wróbel B. (15)
4 10:15-11:00 Geografia
1 B mat-geo-ang - Tkocz A. (15)
Fizyka
1 B mat-geo-ang - Gut-Sulima A. (15)
Historia
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
Religia
1 B mat-geo-ang - Piętka R. (15)
Podstawy przedsiębiorczości
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
5 11:20-12:05 Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Religia
1 B mat-geo-ang - Piętka R. (15)
Chemia
1 B mat-geo-ang - Then J. (15)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Wychowanie fizyczne
1 B mat-geo-ang - Błachut S. (sala m)
6 12:25-13:10 Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 B mat-geo-ang - Błachut S. (15)
Wiedza o społeczeństwie
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
Historia
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
Wychowanie fizyczne
1 B mat-geo-ang - Błachut S. (sala m)
7 13:20-14:05 Podstawy przedsiębiorczości
1 B mat-geo-ang - Kozieł A. (15)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
Wiedza o kulturze
1 B mat-geo-ang - Bakalarska B. (15)
Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
8 14:10-14:55 Język niemiecki
1 AB j.niem K - Giczala-Naróg A. (14)
Język włoski
1 AB j.wł K - Stejskal S. (15)
Informatyka
1 B inf - Mączka R. (18)
Wdżwr
1 B mat-geo-ang - Przybylska-Pal J. (15)
Język angielski
1 AB j.ang K - Gucwa K. (14)
Język angielski
1 AB j.ang KZ - Bieniek-Zacher S. (15)
Matematyka
1 AB mat PR - Wróblewska M. (14)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 2 A biol-chem-ang/mat - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
2 08:25-09:10 Wychowanie fizyczne
2 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (17)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Zajęcia z wychowawcą
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
3 09:20-10:05 Historia i Społeczeństwo
2 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (17)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Matematyka
2 A mat PP - Błachut K. (16)
Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Matematyka
2 A mat PP - Błachut K. (16)
4 10:15-11:00 Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Then J. (17)
Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Język angielski
2 A j.ang - Gucwa K. (11)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Then J. (17)
5 11:20-12:05 Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Matematyka
2 A mat PP - Błachut K. (16)
Historia i Społeczeństwo
2 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (17)
Język niemiecki
2 AB j.niem KP - Pyka J. (11)
Język niemiecki
2 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
2 AB j.wł - Stejskal S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Język angielski
2 A j.ang - Gucwa K. (11)
Religia
2 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (17)
6 12:25-13:10 Język niemiecki
2 AB j.niem KP - Pyka J. (18)
Język niemiecki
2 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
2 AB j.wł - Stejskal S. (17)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Matematyka
2 A mat PP - Błachut K. (16)
Język polski
2 A biol-chem-ang/mat - Kastelik J. (17)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Język angielski
2 A j.ang - Gucwa K. (11)
7 13:20-14:05 Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Then J. (17)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Then J. (17)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
8 14:10-14:55 Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Chemia
2 A biol-chem-ang/mat - Then J. (17)
Historia i Społeczeństwo
2 A biol-chem-ang/mat - Kozieł A. (17)
Wychowanie fizyczne
2 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala m)
Biologia
2 A biol-chem-ang/mat - Wróbel B. (17)
9 15:00-15:45 Religia
2 A biol-chem-ang/mat - Piętka R. (17)
Wychowanie fizyczne
2 A biol-chem-ang/mat - Łoboz K. (sala m)
10 15:50-16:35

Klasa 2 B mat-geo-ang - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
2 08:25-09:10 Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Zajęcia z wychowawcą
2 B mat-geo-ang - Wróblewska M. (16)
3 09:20-10:05 Wychowanie fizyczne
2 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (16)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
4 10:15-11:00 Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (16)
Historia i Społeczeństwo
2 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (16)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Religia
2 B mat-geo-ang - Piętka R. (16)
5 11:20-12:05 Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
Język niemiecki
2 AB j.niem KP - Pyka J. (11)
Język niemiecki
2 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
2 AB j.wł - Stejskal S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Historia i Społeczeństwo
2 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
6 12:25-13:10 Język niemiecki
2 AB j.niem KP - Pyka J. (18)
Język niemiecki
2 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (16)
Język włoski
2 AB j.wł - Stejskal S. (17)
Język polski
2 B mat-geo-ang - Kastelik J. (16)
Matematyka
2 AB mat PR - Wróblewska M. (17)
Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (16)
Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
7 13:20-14:05 Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Religia
2 B mat-geo-ang - Piętka R. (16)
Historia i Społeczeństwo
2 B mat-geo-ang - Kozieł A. (16)
Geografia
2 B mat-geo-ang - Kowalik R. (16)
8 14:10-14:55 Język angielski
2 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (17)
Język angielski
2 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (16)
Wychowanie fizyczne
2 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
9 15:00-15:45 Wychowanie fizyczne
2 B mat-geo-ang - Łoboz K. (sala d)
10 15:50-16:35

Klasa 3 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język polski
3 a - Bandel K. (02)
Język polski
3 a - Bandel K. (02)
Język angielski
3 a j.ang 2 - Chorąży A. (02)
Język angielski
3 a j.ang 1 - Chorąży A. (02)
2 08:25-09:10 Język polski
3 a - Bandel K. (02)
Zajęcia z wychowawcą
3 a - Łoboz K. (02)
Matematyka
3 a - Hańderek-Kurcz B. (02)
Edukacja dla bezpieczeństwa
3 a - Błachut S. (02)
3 09:20-10:05 Religia
3 a - Hałas K. (02)
Zajęcia techniczne
3 a - Wiatrowski T. (02)
Informatyka
3 a j.ang 1 - Mączka R. (18)
Język angielski
3 a j.ang 2 - Chorąży A. (02)
Język polski
3 a - Bandel K. (02)
Wychowanie fizyczne
3 a - Łoboz K. (sala d)
4 10:15-11:00 Język włoski
3 a j.ang 1 - Stejskal S. (11)
Język angielski
3 a j.ang 2 - Chorąży A. (02)
Wychowanie fizyczne
3 a - Łoboz K. (sala d)
Język włoski
3 a j.ang 1 - Stejskal S. (11)
Język angielski
3 a j.ang 2 - Chorąży A. (02)
Język angielski
3 a j.ang 1 - Chorąży A. (02)
Język włoski
3 a j.ang 2 - Stejskal S. (11)
Wychowanie fizyczne
3 a - Łoboz K. (sala d)
5 11:20-12:05 Geografia
3 a - Tkocz A. (02)
Wychowanie fizyczne
3 a - Łoboz K. (sala d)
Matematyka
3 a - Hańderek-Kurcz B. (02)
Wiedza o społeczeństwie
3 a - Kozieł A. (02)
Matematyka
3 a - Hańderek-Kurcz B. (14)
6 12:25-13:10 Matematyka
3 a - Hańderek-Kurcz B. (02)
Język angielski
3 a j.ang 1 - Chorąży A. (02)
Język włoski
3 a j.ang 2 - Stejskal S. (11)
Zajęcia artystyczne
3 a - Bakalarska B. (02)
Historia
3 a - Ostafin A. (02)
Chemia
3 a - Then J. (02)
7 13:20-14:05 Biologia
3 a - Gruzło M. (02)
Język angielski
3 a j.ang 1 - Chorąży A. (02)
Informatyka
3 a j.ang 2 - Mączka R. (18)
Religia
3 a - Hałas K. (02)
Fizyka
3 a - Gut-Sulima A. (02)
8 14:10-14:55 Język polski
3 a - Bandel K. (02)
9 15:00-15:45 Historia
3 a - Ostafin A. (02)
10 15:50-16:35

Klasa 3 A biol-chem - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Wychowanie fizyczne
3 A biol-chem - Łoboz K. (sala d)
Biologia
3 A biol-chem - Wróbel B. (01)
Historia i Społeczeństwo
3 A biol-chem - Kozieł A. (01)
Język polski
3 A biol-chem - Kastelik J. (01)
2 08:25-09:10 Chemia
3 A biol-chem - Then J. (01)
Język polski
3 A biol-chem - Kastelik J. (01)
Chemia
3 A biol-chem - Then J. (01)
Zajęcia z wychowawcą
3 A biol-chem - Bieniek-Zacher S. (01)
3 09:20-10:05 Chemia
3 A biol-chem - Then J. (01)
Biologia
3 A biol-chem - Wróbel B. (01)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
Chemia
3 A biol-chem - Then J. (01)
Chemia
3 A biol-chem - Then J. (01)
4 10:15-11:00 Język polski
3 A biol-chem - Kastelik J. (01)
Biologia
3 A biol-chem - Wróbel B. (01)
Wychowanie fizyczne
3 A biol-chem - Łoboz K. (sala d)
Język polski
3 A biol-chem - Kastelik J. (01)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
5 11:20-12:05 Język polski
3 A biol-chem - Kastelik J. (01)
Matematyka
3 A biol-chem - Wróblewska M. (01)
Wychowanie fizyczne
3 A biol-chem - Łoboz K. (sala d)
Religia
3 A biol-chem - Piętka R. (01)
Biologia
3 A biol-chem - Wróbel B. (01)
6 12:25-13:10 Matematyka
3 A biol-chem - Wróblewska M. (01)
Religia
3 A biol-chem - Piętka R. (01)
Język niemiecki
3 AB j.niem K - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (19)
Język włoski
3 AB j.wł - Stejskal S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
Biologia
3 A biol-chem - Wróbel B. (01)
7 13:20-14:05 Język niemiecki
3 AB j.niem K - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (19)
Język włoski
3 AB j.wł - Stejskal S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
Matematyka
3 A biol-chem - Wróblewska M. (01)
8 14:10-14:55 Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 3 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język angielski
3 b j.ang 2 - Szlagor M. (09)
Zajęcia techniczne
3 b - Wiatrowski T. (09)
2 08:25-09:10 Geografia
3 b - Tkocz A. (09)
Zajęcia z wychowawcą
3 b - Kozieł A. (09)
Język polski
3 b - Bandel K. (09)
Wiedza o społeczeństwie
3 b - Kozieł A. (09)
3 09:20-10:05 Edukacja dla bezpieczeństwa
3 b - Błachut S. (09)
Język angielski
3 b j.ang 1 - Szlagor M. (09)
Informatyka
3 b j.ang 2 - Mączka R. (18)
Język angielski
3 b j.ang 1 - Szlagor M. (09)
Język włoski
3 b j.ang 2 - Stejskal S. (11)
Matematyka
3 b - Hańderek-Kurcz B. (09)
Historia
3 b - Kozieł A. (09)
4 10:15-11:00 Język polski
3 b - Bandel K. (09)
Język włoski
3 b j.ang 1 - Stejskal S. (11)
Język angielski
3 b j.ang 2 - Szlagor M. (09)
Matematyka
3 b - Hańderek-Kurcz B. (09)
Biologia
3 b - Gruzło M. (09)
Język polski
3 b - Bandel K. (09)
5 11:20-12:05 Historia
3 b - Kozieł A. (09)
Informatyka
3 b j.ang 1 - Mączka R. (18)
Język angielski
3 b j.ang 2 - Szlagor M. (09)
Fizyka
3 b - Gut-Sulima A. (09)
Język włoski
3 b j.ang 1 - Stejskal S. (11)
Język angielski
3 b j.ang 2 - Szlagor M. (09)
Język polski
3 b - Bandel K. (09)
6 12:25-13:10 Religia
3 b - Hałas K. (09)
Matematyka
3 b - Hańderek-Kurcz B. (09)
Chemia
3 b - Then J. (09)
Język angielski
3 b j.ang 1 - Szlagor M. (09)
Język włoski
3 b j.ang 2 - Stejskal S. (11)
Zajęcia artystyczne
3 b - Bakalarska B. (09)
7 13:20-14:05 Matematyka
3 b - Hańderek-Kurcz B. (09)
Język polski
3 b - Bandel K. (09)
Religia
3 b - Hałas K. (09)
Język angielski
3 b j.ang 1 - Szlagor M. (09)
Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
3 b wf dz - Błachut S. (sala d)
8 14:10-14:55 Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
3 b wf dz - Błachut S. (sala m)
Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
3 b wf dz - Błachut S. (sala d)
9 15:00-15:45 Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
3 b wf dz - Błachut S. (sala m)
10 15:50-16:35

Klasa 3 B mat-geo - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Wychowanie fizyczne
3 B mat-geo - Błachut S. (sala m)
Geografia
3 B mat-geo - Kowalik R. (19)
Religia
3 B mat-geo - Piętka R. (19)
2 08:25-09:10 Język polski
3 B mat-geo - Seweryn P. (19)
Geografia
3 B mat-geo - Kowalik R. (19)
Język polski
3 B mat-geo - Seweryn P. (19)
Zajęcia z wychowawcą
3 B mat-geo - Seweryn P. (19)
3 09:20-10:05 Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
Historia i Społeczeństwo
3 B mat-geo - Kozieł A. (19)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
Język polski
3 B mat-geo - Seweryn P. (19)
Język polski
3 B mat-geo - Seweryn P. (19)
4 10:15-11:00 Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
Religia
3 B mat-geo - Piętka R. (19)
Wychowanie fizyczne
3 B mat-geo - Błachut S. (sala m)
Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
5 11:20-12:05 Geografia
3 B mat-geo - Kowalik R. (19)
Język polski
3 B mat-geo - Seweryn P. (19)
Wychowanie fizyczne
3 B mat-geo - Błachut S. (sala m)
Geografia
3 B mat-geo - Kowalik R. (19)
Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
6 12:25-13:10 Geografia
3 B mat-geo - Kowalik R. (19)
Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
Język niemiecki
3 AB j.niem K - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (19)
Język włoski
3 AB j.wł - Stejskal S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
7 13:20-14:05 Język niemiecki
3 AB j.niem K - Pyka J. (11)
Język niemiecki
3 AB j.niem KZ - Giczala-Naróg A. (19)
Język włoski
3 AB j.wł - Stejskal S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
8 14:10-14:55 Język angielski
3 AB j.ang K - Bieniek-Zacher S. (01)
Język angielski
3 AB j.ang KZ - Garbiak-Wójcicka J. (19)
Matematyka
3 B mat-geo - Wróblewska M. (19)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 3 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język angielski
3 c j.ang 1 - Szlagor M. (10)
Informatyka
3 c j.ang 2 - Mączka R. (18)
Język polski
3 c - Bandel K. (10)
Język polski
3 c - Bandel K. (10)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
3 c - Hańderek-Kurcz B. (10)
Wychowanie fizyczne
3 c wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
3 c wf dz - Duława D. (sala d)
Matematyka
3 c - Hańderek-Kurcz B. (10)
3 09:20-10:05 Historia
3 c - Ostafin A. (10)
Matematyka
3 c - Hańderek-Kurcz B. (10)
Chemia
3 c - Then J. (10)
Wychowanie fizyczne
3 c wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
3 c wf dz - Duława D. (sala d)
Fizyka
3 c - Gut-Sulima A. (10)
4 10:15-11:00 Matematyka
3 c - Hańderek-Kurcz B. (10)
Geografia
3 c - Tkocz A. (10)
Informatyka
3 c j.ang 1 - Mączka R. (18)
Język angielski
3 c j.ang 2 - Szlagor M. (10)
Wiedza o społeczeństwie
3 c - Kozieł A. (10)
Edukacja dla bezpieczeństwa
3 c - Błachut S. (10)
5 11:20-12:05 Religia
3 c - Hałas K. (10)
Zajęcia techniczne
3 c - Wiatrowski T. (10)
Religia
3 c - Hałas K. (10)
Matematyka
3 c - Hańderek-Kurcz B. (10)
Język angielski
3 c j.ang 1 - Szlagor M. (10)
Język niemiecki
3 c j.ang 2 - Giczala-Naróg A. (18)
6 12:25-13:10 Język polski
3 c - Bandel K. (10)
Język polski
3 c - Bandel K. (10)
Historia
3 c - Ostafin A. (10)
Biologia
3 c - Gruzło M. (10)
Język niemiecki
3 c j.ang 1 - Giczala-Naróg A. (18)
Język angielski
3 c j.ang 2 - Szlagor M. (10)
7 13:20-14:05 Język polski
3 c - Bandel K. (10)
Język niemiecki
3 c j.ang 1 - Giczala-Naróg A. (11)
Język angielski
3 c j.ang 2 - Szlagor M. (10)
Matematyka
3 c - Hańderek-Kurcz B. (10)
Zajęcia artystyczne
3 c - Bakalarska B. (10)
Język angielski
3 c j.ang 2 - Szlagor M. (10)
8 14:10-14:55 Wychowanie fizyczne
3 c wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
3 c wf dz - Duława D. (sala m)
Język angielski
3 c j.ang 1 - Szlagor M. (10)
Język niemiecki
3 c j.ang 2 - Giczala-Naróg A. (11)
9 15:00-15:45 Wychowanie fizyczne
3 c wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
3 c wf dz - Duława D. (sala m)
Język angielski
3 c j.ang 1 - Szlagor M. (10)
10 15:50-16:35

Klasa 3 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język angielski
3 d j.ang 2 - Adamaszek I. (13)
2 08:25-09:10 Język niemiecki
3 d j.ang 1 - Pyka J. (11)
Język angielski
3 d j.ang 2 - Adamaszek I. (13)
Zajęcia z wychowawcą
3 d - Tkocz A. (13)
Język polski
3 d - Bandel K. (13)
3 09:20-10:05 Język angielski
3 d j.ang 1 - Adamaszek I. (13)
Język niemiecki
3 d j.ang 2 - Pyka J. (11)
Geografia
3 d - Tkocz A. (13)
Język polski
3 d - Bandel K. (13)
Matematyka
3 d - Błachut K. (13)
Język polski
3 d - Bandel K. (13)
4 10:15-11:00 Religia
3 d - Hałas K. (13)
Informatyka
3 d j.ang 1 - Mączka R. (18)
Język angielski
3 d j.ang 2 - Adamaszek I. (13)
Historia
3 d - Ostafin A. (13)
Chemia
3 d - Then J. (13)
Fizyka
3 d - Gut-Sulima A. (13)
5 11:20-12:05 Historia
3 d - Ostafin A. (13)
Język polski
3 d - Bandel K. (13)
Matematyka
3 d - Błachut K. (13)
Język polski
3 d - Bandel K. (13)
Matematyka
3 d - Błachut K. (13)
6 12:25-13:10 Matematyka
3 d - Błachut K. (13)
Język angielski
3 d j.ang 1 - Adamaszek I. (13)
Informatyka
3 d j.ang 2 - Mączka R. (18)
Edukacja dla bezpieczeństwa
3 d - Błachut S. (13)
Religia
3 d - Hałas K. (13)
Wiedza o społeczeństwie
3 d - Kozieł A. (13)
7 13:20-14:05 Zajęcia artystyczne
3 d - Wiatrowski T. (13)
Zajęcia techniczne
3 d - Wiatrowski T. (13)
Język niemiecki
3 d j.ang 1 - Pyka J. (11)
Język angielski
3 d j.ang 2 - Adamaszek I. (13)
Biologia
3 d - Gruzło M. (13)
Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala m)
8 14:10-14:55 Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
3 d wf dz - Błachut S. (sala m)
Język angielski
3 d j.ang 1 - Adamaszek I. (13)
Język niemiecki
3 d j.ang 2 - Pyka J. (11)
Wychowanie fizyczne
3 d wf dz - Błachut S. (sala d)
Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala m)
9 15:00-15:45 Wychowanie fizyczne
3 bd wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
3 d wf dz - Błachut S. (sala m)
Język angielski
3 d j.ang 1 - Adamaszek I. (13)
Wychowanie fizyczne
3 d wf dz - Błachut S. (sala d)
10 15:50-16:35

Klasa 4 SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Wychowanie fizyczne
4 SP - Łoboz K. (sala d)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
4 SP - Chorąży A. (03)
Religia
4 SP - Hałas K. (03)
Zajęcia z wychowawcą
4 SP - Chorąży A. (03)
Historia
4 SP - Ostafin A. (03)
Wychowanie fizyczne
4 SP - Łoboz K. (sala d)
3 09:20-10:05 Muzyka
4 SP - Wiatrowski T. (03)
Język angielski
4 j.ang 1 - Chorąży A. (03)
Język niemiecki
4 j.ang 2 - Giczala-Naróg A. (04)
Matematyka
4 SP - Błachut K. (03)
Technika
4 SP - Wiatrowski T. (03)
Język angielski
4 j.ang 1 - Chorąży A. (03)
Język niemiecki
4 j.ang 2 - Giczala-Naróg A. (04)
4 10:15-11:00 Matematyka
4 SP - Błachut K. (03)
Język niemiecki
4 j.ang 1 - Giczala-Naróg A. (02)
Język angielski
4 j.ang 2 - Chorąży A. (03)
Język polski
4 SP - Bandel K. (03)
Matematyka
4 SP - Błachut K. (03)
Język niemiecki
4 j.ang 1 - Giczala-Naróg A. (02)
Język angielski
4 j.ang 2 - Chorąży A. (03)
5 11:20-12:05 Język polski
4 SP - Bandel K. (03)
Matematyka
4 SP - Błachut K. (03)
Przyroda
4 SP - Tkocz A. (03)
Religia
4 SP - Hałas K. (03)
Przyroda
4 SP - Tkocz A. (03)
6 12:25-13:10 Plastyka
4 SP - Bakalarska B. (03)
Wychowanie fizyczne
4 SP - Łoboz K. (sala d)
Język angielski
4 j.ang 1 - Chorąży A. (03)
Informatyka
4 j.ang 2 - Migdał J. (18)
Język polski
4 SP - Bandel K. (03)
Język polski
4 SP - Bandel K. (03)
7 13:20-14:05 Wychowanie fizyczne
4 SP - Łoboz K. (sala d)
Informatyka
4 j.ang 1 - Migdał J. (18)
Język angielski
4 j.ang 2 - Chorąży A. (03)
Język polski
4 SP - Bandel K. (03)
8 14:10-14:55
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 5 SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Wychowanie fizyczne
5 SP - Błachut S. (sala d)
Matematyka
5 SP - Błachut K. (05)
Matematyka
5 SP - Błachut K. (05)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
5 SP - Błachut S. (05)
Wychowanie fizyczne
5 SP - Błachut S. (sala d)
Zajęcia z wychowawcą
5 SP - Błachut S. (05)
Język angielski
5 j.ang 1 - Garbiak-Wójcicka J. (05)
Informatyka
5 j.ang 2 - Migdał J. (18)
Biologia
5 SP - Gruzło M. (05)
3 09:20-10:05 Matematyka
5 SP - Błachut K. (05)
Religia
5 SP - Hałas K. (05)
Język niemiecki
5 j.niem 1 - Giczala-Naróg A. (05)
Język niemiecki
5 j.niem 2 - Pyka J. (04)
Informatyka
5 j.ang 1 - Migdał J. (18)
Język angielski
5 j.ang 2 - Adamaszek I. (04)
Geografia
5 SP - Tkocz A. (05)
4 10:15-11:00 Język niemiecki
5 j.niem 1 - Giczala-Naróg A. (05)
Język niemiecki
5 j.niem 2 - Pyka J. (04)
Matematyka
5 SP - Błachut K. (05)
Język angielski
5 j.ang 1 - Garbiak-Wójcicka J. (05)
Język angielski
5 j.ang 2 - Adamaszek I. (04)
Religia
5 SP - Hałas K. (05)
Język polski
5 SP - Seweryn P. (05)
5 11:20-12:05 Język polski
5 SP - Seweryn P. (05)
Język angielski
5 j.ang 1 - Garbiak-Wójcicka J. (05)
Język angielski
5 j.ang 2 - Adamaszek I. (04)
Historia
5 SP - Ostafin A. (05)
Język polski
5 SP - Seweryn P. (05)
Plastyka
5 SP - Bakalarska B. (05)
6 12:25-13:10 Muzyka
5 SP - Wiatrowski T. (05)
Technika
5 SP - Wiatrowski T. (05)
Język polski
5 SP - Seweryn P. (05)
Wychowanie fizyczne
5 SP - Błachut S. (sala d)
7 13:20-14:05 Historia
5 SP - Ostafin A. (05)
Język polski
5 SP - Seweryn P. (05)
Wychowanie fizyczne
5 SP - Błachut S. (sala d)
8 14:10-14:55
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Klasa 7 SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Biologia
7 SP - Gruzło M. (12)
Biologia
7 SP - Gruzło M. (12)
Plastyka
7 SP - Bakalarska B. (12)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
7 SP - Gruzło M. (12)
Fizyka
7 SP - Gut-Sulima A. (12)
Zajęcia z wychowawcą
7 SP - Gruzło M. (12)
Język niemiecki
7 j.niem - Giczala-Naróg A. (11)
Język angielski
7 j.wł - Chorąży A. (12)
Chemia
7 SP - Then J. (12)
3 09:20-10:05 Język angielski
7 j.niem - Chorąży A. (12)
Język włoski
7 j.wł - Stejskal S. (18)
Język polski
7 SP - Seweryn P. (12)
Matematyka
7 SP - Hańderek-Kurcz B. (12)
Język angielski
7 j.niem - Chorąży A. (12)
Język włoski
7 j.wł - Stejskal S. (11)
Matematyka
7 SP - Hańderek-Kurcz B. (12)
4 10:15-11:00 Muzyka
7 SP - Wiatrowski T. (12)
Matematyka
7 SP - Hańderek-Kurcz B. (12)
Geografia
7 SP - Tkocz A. (12)
Matematyka
7 SP - Hańderek-Kurcz B. (12)
Religia
7 SP - Domszy D. (12)
5 11:20-12:05 Język niemiecki
7 j.niem - Giczala-Naróg A. (18)
Język angielski
7 j.wł - Chorąży A. (12)
Religia
7 SP - Domszy D. (12)
Język polski
7 SP - Seweryn P. (12)
Historia
7 SP - Ostafin A. (12)
Fizyka
7 SP - Gut-Sulima A. (12)
6 12:25-13:10 Wychowanie fizyczne
7 wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
7 wf dz - Duława D. (sala m)
Historia
7 SP - Ostafin A. (12)
Wychowanie fizyczne
7 wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
7 wf dz - Duława D. (sala d)
Język polski
7 SP - Seweryn P. (12)
Geografia
7 SP - Tkocz A. (12)
7 13:20-14:05 Wychowanie fizyczne
7 wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
7 wf dz - Duława D. (sala m)
Chemia
7 SP - Then J. (12)
Wychowanie fizyczne
7 wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
7 wf dz - Duława D. (sala d)
Język polski
7 SP - Seweryn P. (12)
Język polski
7 SP - Seweryn P. (12)
8 14:10-14:55 Matematyka
7 SP - Hańderek-Kurcz B. (12)
Język angielski
7 j.niem - Chorąży A. (12)
Informatyka
7 j.wł - Migdał J. (18)
9 15:00-15:45 Wdżwr
7 SP - Przybylska-Pal J. (12)
Informatyka
7 j.niem - Migdał J. (18)
Język angielski
7 j.wł - Chorąży A. (12)
10 15:50-16:35

Klasa 8 SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:30-08:15 Język angielski
8 j.ang 1 - Adamaszek I. (07)
Wiedza o społeczeństwie
8 SP - Kozieł A. (07)
Język angielski
8 j.ang 1 - Adamaszek I. (07)
Informatyka
8 j.ang 2 - Migdał J. (18)
Język angielski
8 j.ang 2 - Adamaszek I. (07)
2 08:25-09:10 Zajęcia z wychowawcą
8 SP - Stejskal S. (07)
Język angielski
8 j.ang 1 - Adamaszek I. (07)
Język włoski
8 j.ang 2 - Stejskal S. (18)
Zajęcia z wychowawcą
8 SP - Stejskal S. (07)
Religia
8 SP - Hałas K. (07)
Język włoski
8 j.ang 1 - Stejskal S. (11)
Język angielski
8 j.ang 2 - Adamaszek I. (07)
3 09:20-10:05 Język polski
8 SP - Seweryn P. (07)
Język włoski
8 j.ang 1 - Stejskal S. (11)
Język angielski
8 j.ang 2 - Adamaszek I. (07)
Fizyka
8 SP - Gut-Sulima A. (07)
Biologia
8 SP - Gruzło M. (07)
Język angielski
8 j.ang 1 - Adamaszek I. (07)
Język włoski
8 j.ang 2 - Stejskal S. (11)
4 10:15-11:00 Wychowanie fizyczne
8 wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
8 wf dz - Duława D. (sala m)
Religia
8 SP - Hałas K. (07)
Chemia
8 SP - Then J. (07)
Wychowanie fizyczne
8 wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
8 wf dz - Duława D. (sala d)
Matematyka
8 SP - Błachut K. (07)
5 11:20-12:05 Wychowanie fizyczne
8 wf chł - Trojak A. (sala d)
Wychowanie fizyczne
8 wf dz - Duława D. (sala m)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 SP - Błachut S. (07)
Informatyka
8 j.ang 1 - Migdał J. (18)
Język angielski
8 j.ang 2 - Adamaszek I. (07)
Wychowanie fizyczne
8 wf chł - Trojak A. (sala m)
Wychowanie fizyczne
8 wf dz - Duława D. (sala d)
Język polski
8 SP - Seweryn P. (07)
6 12:25-13:10 Historia
8 SP - Ostafin A. (07)
Język polski
8 SP - Seweryn P. (07)
Geografia
8 SP - Tkocz A. (07)
Matematyka
8 SP - Błachut K. (07)
Fizyka
8 SP - Gut-Sulima A. (07)
7 13:20-14:05 Matematyka
8 SP - Błachut K. (07)
Język polski
8 SP - Seweryn P. (07)
Historia
8 SP - Ostafin A. (07)
Wiedza o społeczeństwie
8 SP - Kozieł A. (07)
Chemia
8 SP - Then J. (07)
8 14:10-14:55 Wdżwr
8 SP - Przybylska-Pal J. (07)
Matematyka
8 SP - Błachut K. (07)
Język polski
8 SP - Seweryn P. (07)
Doradztwo zawodowe
8 SP - Ostafin A. (07)
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35

Dziennik 1 SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:25-09:10
Wychowanie fizyczne
Rączka A. (sala d)
09:20-10:05
Język angielski
Szlagor M. (06)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
09:20-10:05
Wychowanie fizyczne
Rączka A. (sala d)
10:15-11:00
Religia
Bryła J. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
08:25-09:10
Religia
Bryła J. (06)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)
08:25-09:10
Wychowanie fizyczne
Rączka A. (sala m)
09:20-10:05
Edukacja informatyczna
Rączka A. (18)
1 j.ang 1
09:20-10:05
Język angielski
Szlagor M. (06)
1 j.ang 2
10:15-11:00
Edukacja informatyczna
Rączka A. (18)
1 j.ang 2
10:15-11:00
Język angielski
Szlagor M. (06)
1 j.ang 1
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Rączka A. (06)

Dziennik 2 SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:25-09:10
Edukacja informatyczna
Bakalarska B. (18)
2 j.ang 2
08:25-09:10
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)
2 j.ang 1
09:20-10:05
Wychowanie fizyczne
Bakalarska B. (sala d)
10:15-11:00
Edukacja informatyczna
Bakalarska B. (18)
2 j.ang 1
10:15-11:00
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)
2 j.ang 2
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
09:20-10:05
Religia
Bryła J. (08)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
07:30-08:15
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)
08:25-09:10
Wychowanie fizyczne
Bakalarska B. (sala d)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
08:25-09:10
Edukacja muzyczna
Wiatrowski T. (08)
09:20-10:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
10:15-11:00
Religia
Bryła J. (08)
11:20-12:05
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
12:25-13:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
08:25-09:10
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
09:20-10:05
Wychowanie fizyczne
Bakalarska B. (sala m)
10:15-11:00
Edukacja wczesnoszkolna
Bakalarska B. (08)
11:20-12:05
Język angielski
Bieniek-Zacher S. (08)